kalendarz szkoleń stomatologicznych
01-12-23
Ratownictwo medyczne – gabinet stomatologiczny
kalendarz szkoleń stomatologicznychWrocław kalendarz szkoleń stomatologicznychRatownik Łukasz Szymczyszyn kalendarz szkoleń stomatologicznych2 000 zł

01-12-2023

Ratownictwo medyczne – gabinet stomatologiczny

ZAKRES KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA

·          Systematyka zagrożeń występujących w praktyce stomatologicznej

·          Wywiad stomatologiczny

·          Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia:

  • utrata przytomności, omdlenie wazodepresyjne, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, niedrożność dróg oddechowych, hiperwentylacja, astma oskrzelowa, duszność, niewydolność krążenia, ból w klatce piersiowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia świadomości, hiperglikemia i hipoglikemia, udar mózgu, alergie, wstrząs anafilaktyczny, krwotok, nadciśnienie tętnicze.

·          Nagłe zatrzymanie krążenia:

  • algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowanie bez przyrządowe, postępowanie przyrządowe – wykorzystanie rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych iGel, rurek krtaniowe LT, wentylacja workiem samorozprężalnym, automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), tlenoterapia, sprzęt ratowniczy i leki wykorzystywane w gabinecie stomatologicznym

·          Farmakoterapia – metody podawania leków w stanie zagrożenia życia:

  • wkłucia dożylne, wkłucia doszpikowe, podanie leków.

·          Trening symulacyjny poszczególnych przypadków w warunkach gabinetu
stomatologicznego.

KONSULTACJE

·          Jako dodatkowy element, przeprowadzane są konsultacje dotyczące prawidłowego
wyposażenia gabinetu stomatologicznego w sprzęt medyczny ratowniczy oraz leki wykorzystywane w stanach nagłych.